Gold-Ambassadors

Llysgennad Ifanc Aur

Nod llysgenhadon Ifanc Aur yw cynyddu cyfranogiad a phatrymau byw iach, hybu gwerthoedd cadarnhaol chwaraeon, a bod yn llysgennad, model rôl a llais i bobl ifanc o safbwynt Addysg Gorfforol a chwaraeon ysgol. 

 

Dylai Llysgennad ifanc fod yn:

 • Berfformiwr talentog a/neu arweinydd ymrwymedig a gwirfoddolwr
 • Model Rôl yn eich ysgol
 • Cyfathrebwr da â phobl ifanc ac oedolion
 • Person cadarnhaol

 

Gofynion

Gofynion hanfodol:

 • Gallu dylanwadu ac ysbrydoli pobl ifanc eraill
 • Meddu ar y gallu i arwain a rheoli arweinwyr ifanc eraill
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol gydag oedolion a phobl ifanc eraill
 • Meddu ar y gallu i ddangos blaengaredd a chymryd cyfrifoldeb
 • Meddu ar y gallu i ddangos delwedd gadarnhaol a bod yn fodel rôl da i bobl ifanc
 • Trefnus, ac yn meddu ar sgiliau rheoli amser da

 

Gofynion dymunol:

 • Gallu cyfrannu i’r gymuned ysgol ehangach
 • Sgiliau cyflwyno cadarn

 

Os oes diddordeb gennych mewn bod yn llysgennad ifanc cysylltwch â Steffan Williams, Swyddog 5 x 60: