Digwyddiadau a Gweithgareddau

Caiff y digwyddiadau hyn eu trefnu gan y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae neu glybiau a sefydliadau cymunedol.

 

Os ydych chi neu eich sefydliad yn cynnal sesiynau blasu, cyrsiau neu ddigwyddiad, rhowch wybod i ni  a gallwn eu hyrwyddo heb unrhyw gost i chi.

          

 

Ffair a Ras Hwyaid Flynyddol Clwb Rotari’r Barri

Dydd Sadwrn 21 Gorffennaf, 12.00pm – 4.00pm

Gerddi’r Cnap, Y Barri

Bydd y Tîm Chwarae a Chwaraeon yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau am ddim ynghyd â llawer o weithgareddau, stondinau a Ras hwyaid wedi’u trefnu gan Glwb Rotari’r Barri.

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol  

Dydd Mercher 01 Awst, 3.00pm - 7.00pm

Parc Romilly, Y Barri

Bydd y Tîm Chwarae a Chwaraeon a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau am ddim i deuluoedd i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol Chwarae a hawl plentyn i chwarae.

 

 

Diwrnod Hwyl i’r Teulu Dinas Powys

Dydd Gwener 03 Awst, 11.00pm – 3.00pm

Canolfan Gymunedol Murchfield

Mewn partneriaeth â Chyngor Cymuned Dinas Powys, bydd y Tîm Datblygu Chwarae a Chwaraeon yn cynnal gweithgareddau am ddim i deuluoedd.

 

 

Penwythnos Chwarae a Chwaraeon Ynys y Barri

Dydd Sadwrn 04 / dydd Sul 05 Awst, 12.00pm – 5.00pm 

Promenâd Ynys y Barri

Bydd y Tîm Chwarae a Chwaraeon yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd chwarae a chwaraeon am ddim yn rhan o ddigwyddiad Penwythnos yr Haf y Cyngor. Bydd clybiau chwaraeon lleol yn ymuno â nhw.

 

Diwrnod Hwyl i’r Teulu yn Sgwâr y Brenin

Dydd Gwenner 17 Awst, 11.00am – 3.00pm

Sgwâr y Brenin / Parc Canolog, Y Barri

 

 

Diwrnod Hwyl Pêl-droed 

21 Awst, 10.00am – 12.00pm

Parc Fictoria, Tregatwg, Y Barri

Sesiwn pêl-droed am ddim am blant 1 – 12 oed. Rhaid cadw lleoedd ar y diwrnod hwyl hwn gan nad oes llawer o leoedd ar gael. E-bostiwch sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk i gadw lle.

Cynlluniau Chwarae'r Haf

Mae'r cynlluniau chwarae am ddim.

Maent ar gyfer plant 5 – 11 oed ac yn cael eu cynnal ar sail mynediad agored. Mae hyn yn golygu y gellir goruchwylio plant pan fônt yn cymryd rhan yn y gweithgareddau yn unig ac ni ellir eu hatal rhag gadael (nodwch nad cynllun gofal yw hwn). Yn ystod y cynlluniau chwarae bydd amrywiaeth o weithgareddau ar gael gan gynnwys celf a  chrefft, chwarae a chwaraeon awyr agored.

 

 

Cynllun Chwarae Dinas Powys

Dydd Llun 30 Gorffennaf – dydd Iau 02 Awst, 10.00am – 12.00pm

Canolfan Gymunedol Murchfield, Dinas Powys

Rhedir mewn partneriaeth â Chyngor Cymuned Dinas Powys.

 

 

Cynllun Chwarae Llanilltud Fawr

Dydd Llun 06 – dydd Gwener 10 Awst, 10.00am– 12.00pm

Neuadd Llantonian, Llanilltud Fawr 

Rhedir mewn partneriaeth â Chyngor Tref Llanilltud a Chlwb Gwaith Cartref Plant a Rhieni'r Fro.

Ceidwaid Chwarae'r Haf

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer plant 5 – 11 oed.

Yn ystod y sesiynau bydd plant yn mwynhau chwarae yn yr amgylchedd awyr agored gwych yn y Fro. Gallai gweithgareddau gynnwys adeiladu lle cuddio, celf a chrefft a chwaraeon.

 

Play Rangers y Wîg

Dydd Mawrth: 24 Gorffennaf, 31 Gorffennaf, 07 Awst, 14 Awst, 21 Awst, 28 Awst, 2.00pm – 4.00pm

Pafiliwn y Wig

Rhedir mewn partneriaeth â Chyngor Cymuned y Wig.

 

 

Ceidwaid Chwarae Dinas Powys  

Dydd Llun 30 Gorffennaf – dydd Iau 02 Awst, 2.00pm – 4.00pm

Caerleon Road, Dinas Powys

Rhedir mewn partneriaeth â Thai Cymru Unedig.

Sesiynau Chwarae Awyr Agored

Dydd Llun 06 – dydd Gwener 10 Awst, 1.00pm – 3.00pm

Neuadd Llantonian, Llanilltud Fawr

Rhedir mewn partneriaeth gyda Chyngor Tref Llanilltud Fawr

 

 

Play Rangers Y Barri

Dydd Iau 16 & 23 Awst, 10 - 12pm

Forest View, "The Dump", Salisbury Road, Y Barri

 

Play Rangers Penarth ac Sesiwn Chwaraeon

Dydd Iau 16 & 23 Awst, 2 - 4pm

Plassey Square, Penarth

 

Cynllun Chwarae Saint Tathan

Dydd Llyn 20 & Dydd Mercher 22 Awst, 1 - 3pm

Canolfan Gymunedol Sain Tathan, Glyndwr Avenue, Sain Tathan

 

 

Sesiynau Chwaraeon

Mae’r holl sesiynau yn rhai ‘aml-chwaraeon’ felly bydd amrywiaeth o weithgareddau ar gynnig megis tennis, pêl-droed, athletig, rounders a mwy.

Rhaid cadw lleoedd ar y sesiynau hyn gan nad oes llawer o leoedd ar gael. Mae'r sesiynau hyn am ddim. Ariennir hyn ar y cyd â Chwaraeon Cymru. E-bostiwch sportsbookings@valeofglamorgan.gov.uk i gadw lle.

 

Y Barri

01 Awst yng Nghanolfan Hamdden Holm View

10.00am - 12.00pm (6-8 oed) a 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 oed)


08 Awst yng Ngerddi Gladstone

10.00am - 12.00pm (6-8 oed) a 1.00pm - 3.00pm (9 -11 oed)


15 Awst yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot

10.00am - 12.00pm (6-8 oed) a 1.00pm - 3.00pm (9 -11 oed) 

 

Dwyrain y Fro

02 Awst yn Neuadd Hebron

10.00am - 12.00pm (6-8 oed) a 1.00pm - 3.00pm (9 -11 oed)


07 Awst yng Nghae Chwarae King George V, Llandochau

10.00am - 12.00pm (6-8 oed) a 1.00pm - 3.00pm (9 -11 oed)

                 
14 Awst yng Nghlwb Chwaraeon Sili, South Road

10.00am - 12.00pm (6-8 oed) a 1.00pm - 3.00pm (9 - 11 oed)

 

 

 

Gorllewin y Fro

31 Gorffennaf yng Nghanolfan Hamdden y Bont-faen

1.00pm - 3.00pm (6-8 oed)

 

09 Awst yn Neuadd Llantonian, Boverton Road       

1.00pm - 3.00pm (6-8 oed)


10 Awst yn Neuadd Llantonian, Boverton Road

1.00pm - 3.00pm (6-8 oed)


16 Awst yng Nghanolfan Hamdden y Bont-faen

1.00pm - 3.00pm (6-8 oed)

 

 

 

Rydym yn gobeithio cynnwys gweithgareddau ychwanegol yn rhaglen yr haf felly dewch yn ôl i'r dudalen i gael gwybodaeth newydd.