Digwyddiadau a Gweithgareddau

Caiff y digwyddiadau hyn eu trefnu gan y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae neu glybiau a sefydliadau cymunedol.

 

Os ydych chi neu eich sefydliad yn cynnal sesiynau blasu, cyrsiau neu ddigwyddiad, rhowch wybod i ni  a gallwn eu hyrwyddo heb unrhyw gost i chi.

          

 

Ceidwaid Chwarae

(Cefnogwyd gan gyngor Cymunedol y Wig a Chyngor Cymunedol Dinas Powys)

 

Cyfle i dreulio amser tu fas yn adeiladu cuddfan, chwarae gemau, celf a chrefft a chwarae yn yr awyr agored. Mae’r sesiynau yma ar gyfer plant 5 oed a hŷn ac maent yn fynediad agored. Nid oes angen cadw lle, ond bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar y diwrnod. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r isod.

 

 

  • 01446 704808

 

 

Caerleon Road, Dinas Powys

29, 30, 31, Gorffennaf & 1 Awst - 1.30yp - 3.30yp

 

Pafiliwn Chwaraeon y Wig

23, 30 Gorffennaf & 6, 13, 20 Awst - 1.30yp - 3.30yp

Y Gorau Glas

Dewch i roi cynnig ar amrywiaeth o chwaraeon a gemau hwyliog dan arweiniad hyfforddwyr datblygu chwaraeon. Mae’r sesiynau hyn ar gyfer plant 6-12 oed. Rhaid cadw lle gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Cysylltwch â'r isod.

 

 

 

Canolfan Hamdden Y Barri

24 Gorffennaf -1.30yp - 3.30yp

 

Canolfan Hamdden Penarth

25 Gorffennaf  - 10.00yb- 12yp

 

Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr

26 Gorffennaf - 10.30yb - 12.30yp

 

Canolfan Hamdden Y Bont-Faen

26 Gorffennaf  - 1.30yp - 3.30yp

 

 

Cynllun Chwarae Dinas Powys 

(Cyngor Cymunedol Dinas Powys a United Welsh Housing)

 

Caiff cynlluniau chwarae eu rhedeg mewn adeilad cymunedol ac mae’n gyfle i gyfarfod â ffrindiau, gwneud ychydig o gelf a chrefft a gweithgareddau awyr agored. Mae’r cynllun chwarae yn addas ar gyfer plant 5-11 oed. Nid oes angen cadw lle, ond bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar y diwrnod. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r isod.

 

 

 

  • 01446 704808

 

Canolfan Gymunedol Murchfield 

29, 30, 31 Gorffennaf & 1 Awst - 10.00yb - 12.00yp

 

 

Diwrnod Hwyl i’r Teulu

(Cyngor Cymunedol Dinas Powys a United Welsh Housing)

 

Canolfan Gymunedol Murchfield

2 Awst - 11.00yb - 3.00yp

 

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

Mae’r diwrnod chwarae cenedlaethol yn ddathliad o ‘Hawl i Chwarae’ plentyn a’r thema eleni yw ‘Adeiladu Plentyn’.

 

Parc Porthceri, Y Barri

7 Awst  - 11.00yb - 3.00yp

 

Yn Heini, Yn Actif Ac Yn Yr Awyr Iach

Dewch i gael hwyl yn yr awyr agored. Ar gyfer plant 5 - 11 oed a all gymryd rhan mewn gemau awyr agored, chwaraeon a sialensiau. Byddwch yn barod i fynd yn fwdlyd, gwlyb a blêr. Mynediad agored yw’r sesiynau hyn felly does dim angen cadw lle, ond bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar y diwrnod. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'r isod.

 

 

  • 01446 704808

 

 

5 Awst 

10.00yb-12yp – Cae Chwaraeon y Sili

1.30yp-3.30yp – Man Chwarae Aml-Ddefnydd Palmerston

6 Awst 

10.00yb-12yp – The Meadows, Ewenni

8 Awst 

10.00yb-12yp- Dewi Sant, Penarth 

1.30yp-3.30yp -  Caeau Chwarae Coffa Y Brenin Siôr V

9 Awst 

10.00yb-12yp – Parc Gladstone, Y Barri

1.30yp -3.30yp – Parc Fictoria, Y Barri 

12 Awst

10.00yb-12yp- Parc Maslin, Ynys Y Barri

1.30yp -3.30yp – Ardal Chwarae Salisbury Road, Y Barri 

13 Awst

10.00yb - 12yp - Llangan 

14 Awst 

10.00yb-12yp –  Caeau Cogan (Y tu ôl i’r Ganolfan Hamdden)

1.30yp-3.30yp - Parc Plassey, Penarth

15 Awst

10.00yb-12yp - Parc Pencoedtre, Y Barri 

1.30yp-3.30yp - Meggit Road Colcot, Y Barri

22 Awst 

10.00yb-12yp - Parc Lorna Hughes, Llanilltud Fawr

  

Digwyddiad Iechyd a lles Pobl

Dewch i ymuno â ni!

 

Canolfan Hamdden Colcot

16 Awst - 11yb -3.00yp

 

Cynllun Chwarae'r Rhws a Sain Tathan 

Caiff cynlluniau chwarae eu rhedeg mewn adeilad cymunedol ac mae'n gyfle i gyfarfod â ffrindiau, gwneud ychydig o gelf a chrefft a gweithgareddau awyr agored. Mae'r cynllun chwarae yn addas ar gyfer plant 5-11 oed.  Nid oes angen cadw lle, ond bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru ar y diwrnod. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r isod.

 

  • 01446 704808

 

Mae Pob Gweithgaredd am DDIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydym yn gobeithio cynnwys gweithgareddau ychwanegol yn rhaglen yr haf felly dewch yn ôl i'r dudalen i gael gwybodaeth newydd.