Angen Chwaraewyr

Os ydych yn rhedeg clwb chwaraeon i'r ieuenctid neu oedolion ym Mro Morgannwg ac yn edrych am chwaraewyr newydd i ymuno â’ch clwb, rhowch wybod i ni!

 

Efallai yr ydych yn sefydlu clwb newydd sbon, neu’n ymestyn un, rhowch wybod i ni. Byddwn yn postio eich manylion yma ac yn eich helpu i hysbysebu eich clwb.

 

Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw e-bostio kjdavies@valeofglamorgan.gov.uk gyda manylion eich clwb, lleoliad eich clwb, chwaraewyr (gan gynnwys oedran) yr ydych yn chwilio amdanynt, a’ch manylion cyswllt (rhif ffôn a chyfeiriad e-bost yn ddelfrydol).

 

Players wanted for teams

Clwb

Chwaraeon

Chwaeaeyr y mae eu hangen

Cyswllt

Barry Celts AFC Pêl-droed Chwaraewyr ym mlwyddyn 7, 8 ac efallai blwyddyn 11 ar gyfer tymor 2012-13, ac unrhyw bobl sydd am roi cynnig ar hyfforddi! Martin Bradshaw -
admatt@ntlworld.com
Penarth Ladies Netball Vets Pêl-rwyd Tîm cymharol newydd i ferched 40+ oed, mae Penarth Ladies Netball Vets yn chwilio am chwaraewyr newydd a hoffai gofrestru a chael hwyl wrth chwarae pêl-rwyd. Mae’r clwb yn hyfforddi bob dydd Mawrth o 8.00pm tan 9.00pm yn ysgol Pen-y-Garth ym Mhenarth. Julie Robinson - 07805218568 julierob61@yahoo.co.uk
Clwb Pêl-droed Menywod a Merched Y Fro Pêl-droed Mae’r clwb yn bwriadu ymestyn yn 2013/14 ac mae’n chwilio am chwaraewyr ychwanegol 7-16 oed yn ogystal â merched 16+ oed ar gyfer tîm newydd i ferched. 

Gino Esposito - 07772022435
 valegirlsfc@gmail.com

 

Clwb Criced Athletig y Barri Criced Clwb wedi’i hir sefydlu a fydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 125 oed yn 2015. Mae’n chwilio am chwaraewyr o bob oedran ar gyfer y timau dan 9, 11, 13 a 15 oed a hefyd ar gyfer tîm criced hŷn sydd â phedair ochr.

Criced Hŷn, John Gee

07738 615587 john.gee@hmcts.gsi.gov.uk

 

Criced Ieuenctid, Peter Hellyar

07971 421478 

peter.hellyar@btopenworld.com

Clwb Criced Dinas Powys Criced Mae’r clwb yn chwilio am chwaraewyr o unrhyw oedran a gallu. Naill ai dan 6, 11, 13 neu 15 oed, yn ogystal â chwaraewyr ar lefel hŷn sydd am chwarae Criced cymdeithasol neu gystadleuol. Byddai’r clwb wrth ei fodd o glywed gan unrhyw ferched a hoffai chwarae. Os nad ydych eisiau chwarae ond am hyfforddi, bod yn ddyfarnwr, gwneud gwaith tir neu helpu’n gyffredinol, hoffem glywed gennych chi hefyd.

Simon Hiscocks, Ysgrifennydd

statto1927@gmail.com

 

Clwb Criced

Canwriaid Sili

Criced

Mae’r clwb yn chwilio am chwaraewyr o bob oedran a gallu. Grwpiau oedran iau yw dan 9, 11, 13 a 15 oed.

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.sullycenturions.com

Dave Sylvester (Cadeirydd): 07717864694

Tom Davies (Hyfforddwr Iau):

07977349278

Mick Fisher (Ysgrifennydd):

07709678251