Clybiau Chwaraeon

Mae nifer o glybiau chwaraeon a gweithgareddau corfforol y gallwch ymuno â nhw ym Mro Morgannwg. 

 

Os ydych chi’n chwilio am glwb chwaraeon i ymaelodi ag e, gallai ein rhestr eich helpu i ddod o hyd i’r un iawn i chi. Cyn i chi neu aelod o’ch teulu ymuno â chlwb, mae’n bwysig ystyried y materion isod: 

  • Oes cymwysterau addas gan yr hyfforddwyr?
  • Ydy'r clwb yn gysylltiedig â Chorff Cenedlaethol Llywodraethu Chwaraeon?
  • Oes polisi Amddiffyn Plant gweithredol gan y clwb?
  • Oes gofyn i'r hyfforddwyr a'r gwirfoddolwr?
  • Oes geirda wedi'i gadarnhau gan yr hyfforddwyr?
  • Oes yswiriant digonol gan y clwb?
  • Oes swyddog cymwys mewn Cymorth Cyntaf yn y clwb?
  • Ydy'r gweithgareddau'n briodol i anghenion penodol eich plentyn?

Nodwch: nid yw’r Tîm Datblygu Chwaraeon wedi mantoli’r un o’r sefydliadau hyn, a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y gweithgareddau a gynhelir yn addas.

 

Sefydlu/Datblygu Clwb

Os ydych chi’n sefydlu clwb, neu’n dymuno estyn darpariaeth eich clwb cyfredol, gall y Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae eich helpu. 

 

Gallwn ni helpu mewn meysydd megis cynlluniau datblygu i’r clwb, cysylltiadau ag ysgolion, gwaith hyrwyddo, ariannu a dysgu hyfforddwyr. 

 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cynhyrchu gwefan ddefnyddiol o’r enw Club Solutions sy’n rhoi llawer o wybodaeth a thempledi i wirfoddolwyr clybiau i helpu â phob elfen o redeg clwb. P’un a ydych yn meddwl sefydlu clwb newydd neu dyfu eich clwb presennol, mae rhywbeth i bawb ar y wefan hon. Mae’n hawdd ei defnyddio a'i llywio, gyda iaith syml. Mae deunydd i’w lawrlwytho, straeon arfer da i’w gweld, yn ogystal â chanllaw ansawdd i'ch helpu. Ceir hefyd offeryn asesu clwb – fel gwiriad iechyd – i’ch helpu i nodi eich cryfderau, gwendidau a meysydd i’w gwella.

Ariannu

Ceir nifer o gyfleoedd i helpu i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon ym Mro Morgannwg. 

Mae nifer o gyfleoedd i dderbyn arian, yn cynnwys grant y Gist Gymunedol a grant datblygu. Ceir gwybodaeth bellach ar wefan Chwaraeon Cymru hefyd.

 

Ariannu

Ychwanegu eich Clwb

Os hoffech i ni gynnwys eich clwb ar ein cronfa ddata o glybiau, cysylltwch â Karen Davies, Rheolydd Datblygu Chwaraeon a Chwarae:

 

 

Chwilio

 


Nodwch: mae seren (*) yn dynodi clwb sy’n benodol ar gyfer pobl ag anabeldd neu sy’n cynnig darpariaeth ar eu cyfer.

 

A

 

Athletau

Barry & Vale Harriers

Fred Malkin

07889 363041

fred.malkin@trans-group.com

 

Pen y dudalen

 

 

B

 

Badminton

Barry Junior Badminton

Simon Pill

07858 951522

barryjuniorbc@gmail.com

 

Penarth & Dinas District Badminton Club 

Ley Woolley

07515 761552

leywoolley@hotmail.com

 

 

Bowlio

Barry Athletic Bowls

Tim Morgan

Tim.morgan@live.co.uk

 

Richard Bowen

01446 710135

richard.bowen04@btinternet.com

 

 

Barry Romilly Bowls Club

Paul Jones

07773 293366

pj1westwinds@googlemail.com

 

 

Cowbridge Bowling Club

Colin Wilson

01656 860498

colinwilson6070@gmail.com

 

 

Llantwit Major Bowls Club

Michael Adams

01446 793987

mjadams2010@gmail.com

 

  

Penarth Belle Vue Bowling Club

David Purser

07910 423505

penarthbellevuebowlingclub@gmail.com

david.purser52@gmail.com

 

 

Penarth Bowling Club

Clive Fry

02920 708570

clivefry@hotmail.com

 

 

 

Rhoose Bowling Club *

Jo Hopkins

01446 710366

jhop106639@aol.com

 

 

Sully Indoor Bowls

02920530999

indoorbowls@sullysportsclub.com

  

Pen y dudalen

 

 

 

C

 

Caiacio

Special Olympic Kayaking

Jeff Savory

07803 165581

jeff@specialolympicswales.co.uk

 

 

Clwb Aml Chwaraeon

372 (Barry) Squadron and No 1 Welsh Wing

Jason Horton

07941 612695

oc.372@aircadets.org

 

1st Penmark with Porthkerry Scouts

David Morris

07974 815351

scout section 1st pwp@hotmail.co.uk

 

  

Cleddyfaeth

Bridgend Fencing Club

Alistair Brook

07747 772036

bridgendsabreclub@yahoo.co.uk

 

Criced

Barry Athletic Cricket Club (Juniors)

Mark Ellis

07826 020707

markellis@valeofglamorgan.gov.uk

 

Barry Wanderers

James Hassett

07771 931100

barrywandererscc@hotmail.co.uk

 

Cowbridge Cricket Club

John Gilbert

johngwales@hotmail.co.uk

 

Dinas Powys Cricket Club (Adults)

Simon Hiscocks

07904 867208

statto1927@gmail.com

 

Llantwit Major Cricket Club

Neal Pritchard

07801 063536

neal.pritchard@btopenworld.com

 

Penarth Cricket Club (Adults)

Rob Crimp

029 2070 2452

penarthcricketclub@hotmail.co.uk

r-crimp@sky.com

 

Penarth Cricket Club (Juniors)

Mark Frost

07886 225836

markfrost1962@gmail.com

 

Sully Centurions Cricket Club

Ricki Griffett

07854 983423

rgriffett@yahoo.com

 

Vale Cricket Club

Gareth Andrews

07540 079978

gareth.andrews@gmacl.co.uk

 

  

 

Pen y dudalen

 

 

Ch

 

Chwaraeon dŵr

Barry Youth Watersports

Nigel Vick

07812 930001

barryywsports@gmail.com

 

  

Pen y dudalen

 

 

D

 

Dawns

Motion Control Dance Programme *

Emma Mallam

07725 038778

info@motioncontroldance.com

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

G

 

Golff

 

Cottrell Park Golf Resort

Gaynor Openshaw-Smith

01446 781781

gaynor@cottrellpark.com

 

 

RAF St Athan Golf Club

Anita McKinstry

01446 751043

 

 

Special Olympics Cardiff & Vale Golf Club *

Jeff Savory

07803 165581

specialolympicswales@gmail.com

 

 

Gymnastics

Barry YMCA Gymnastics Club

Sophie Erickson

01446 724001

sophie@ymcabarry.org.uk

 

 

Penarth and Vale Gymnastics Club

Gwynedd Lingard

02920 703701

gwynne144@gmail.com

 

Rhythmic@TheAcademy

07500 863422

rhythmic@theacademywales.co.uk


Silver Stars Gymnastics Club

Jenny Hignett

07721 992255

jcsilverstars@gmail.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

H

 

Hwylio

Barry Yacht Club

Mrs Maxine Cattle

01446 735511

secretary@barryyachtclub.co.uk

 

 

Sully Sailing Club

Christopher Parr

07771 903523

cparr2018@gmail.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

J

 

Jiwdo

Cowbridge Judo Club

Stephen Cooper

07549 100403

judo-steve@outlook.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

K

 

Karate

Welsh Kyokushinkai Karate

Lee Costa

07974 972479

karatejutsu@hotmail.co.uk

 

Welsh Karate Union / Llantwit Major & St Athan Shotokan Karate

Simon Dodd

07917 441138

simondodd89@gmail.com

 

Penarth Karate-do Shotokai

Jonathan De-Claire

07875 430001

jdeclaire@live.co.uk

 

Rising Sun Kyokoshin Karate Club

Liz Hartwell

07861 699476

ljben8@facebook.com

 

St Brides Major Karate Club

Graham Barrie

01446 774148

karatejutsu@hotmail.co.uk

 

Vale Karate *

Rob Copeland

07904 582123

robert@valekarate.com

 

 

Kansei Karate School

Andrew Kanias

07917 420180

kanias28@hotmail.com

 

 

Kayaking

Special Olympic Kayaking *

Jeff Savory

07803 165581

jeff@specialolympicswales.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

M

 

Marchogaeth

Riders 2000 Riding Club

Claire Williams

07955 750084

team2.williams@btinternet.com

 

St Brides Major Riding & Trekking Centre

Julie David-Davies

01656 880000

info@valeriding.co.uk

 

 

Pen y dudalen

 

 

N

 

Nofio

Barry Amateur Swimming Club

Heulwen Cooper

01446 733784

heulwen@ntlworld.com

 

Barry Beavers Disabled Swimming Club 

Patricia Finch

01446 747683

patriciafinch@sky.com

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

P

 

Padlfyrddio

Island Stand Up Paddle Board Club

Kerry Baker

07905 911235

islandsupwales@yahoo.com

 

 

Pêl-droed

 

Barry Athletic FC

Ady Gratton

07722 124759

a.grat@yahoo.co.uk

 

 

Island Marine FC

Sian Blackmore

07776 137108

islandmarine93@gmail.com

 

Llantwit Major Junior FC

Simon Clancy

07884 261804

simonclancy3@btinternet.com

 

Penarth Town AFC

Claire Hicks

07967 973221

clairehicks2013@gmail.com

 

Peterston Junior FC

Jayne Colmsee / Kirsten Kearse

pjfcsec@gmail.com

 

Sully Sports FC (Juniors)

Tony Scrivens

07786 247720

sullysportsfc@gmail.com

 

Barry Town Utd Ladies FC

Luke Williams

07832 273688

btuladies@gmail.com
Twitter: @btuladies
www.btuladies.co.uk

 

Barry Town Pan Disability Football*

Neil Latham

07827334818

nwlatham65@gmail.com

 

Barry Vikings FC

Mark Adams

07530 127863

barryvikings@virginmedia.com

 

 

Pêl fasged

Barry Huskies

Elliott Thomas

07971533097

 

 

Vale Vipers Basketball Club

Andy Leftley

aleftley4@hotmail.com

07974 131816

 

 

Pêl Fas / Pêl Feddal

RBI Wales Baseball and Softball Club

Holly Ireland

07913447342

rbiwales@gmail.com

 

Pêl-rwyd

Penarth Allstars

Lisa Birchall

07545 523436

penarthallstars@gmail.com

 

Westend Netball

Kelly Richardson

07944 174023

jessiej18@icloud.com

 

Petanque

Ystradowne Petanque Club

Christopher Howard

07711 062421

Christopherhoward1@sky.com

  

 

Pen y dudalen

 

 

R

 

Rygbi

Barry RFC

Christian Briard

07503 942826

barryrfcmandj@outlook.com

 

Cowbridge RFC

Rob Price

07971 960240

rob.gprice@btinternet.com

 

Delme Bennett

07887 924901

delmerbennett7@gmail.com

 

 

Llantwit Major Rugby Football Club

www.llantwitmajor.rfc.wales 

 

Old Penarthians RFC Mini and Juniors Section

Rob Crimp

029 2070 2452

oldpensrfc@live.co.uk

r-crimp@sky.com

 

  

Rygbi cyffwrdd

Phoenix Touch Rugby

Sophie Thomas

07929 360937

team@phoenixtouchrugby.co.uk

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

Rh

 

Rhedeg

Barry Island Parkrun

Lyn Evans

07754 151594

barryislandoffice@parkrun.com

 

Barry Junior Parkrun

barry-juniorsoffice@parkrun.com

 

Llantwit Major Milers Running Club

Simon Jones

simon.majormilers@gmail.com

 

Rhoose Runners

Simon Webb

07780 001147

simon@w2-uk.com

 

Goodgym Cardiff and Vale

Benjamin Annear

bena@goodgym.org

 

Rhwyfo

Barry Rowing Club

Paul Fisher

07802467466

rowingsection@barryyachtclub.co.uk

 

 

 

Pen y dudalen

 

 

S

 

Saethu

LS Haven Air Target Club *

Jonathan Gould

07852 216884

sec2.lshavenatc@gmail.com

 

Barry Air Target Club

Richie Phillips

07776 331237

chair.barryairtargetclub@gmail.com

 

 

 

Saethyddiaeth

Llantwit Major Archers

Teresa Goodwin

07581 400939

chairman@lmarchers.org

 

Caerau Dragon Bowmen *

Gina Burton

07717 876076

 

 

Seiclo

Vale Accessible Cycling

Cliff Hayes 

01446 420533

chayes89@btinternet.com

 

Wenvoe Wheelers

Rob Harrison

07976 635860

wenvoewheelers@gmail.com

 

 

Sglefrolio

Glamorgan Artistic Roller Skating Club

Donna Daly

01446 746128

glamorgan.artistic@gmail.com

 

 

Syrffio

Channel Coast Surf Club

Curtis Hancock

07969 288224

channelcoastsurfclub@hotmail.com

channelcoastsurfclub@gmail.com

 

 

Syrffio Achub Bywyd

Rhoose Lifeguards

Julie Bulmer

07989 050462

juliem1966@icloud.com

 

Vale Surf Lifesaving Club

Claire Connolley

01446 711745

valeslsc@hotmail.com

 

  

Pen y dudalen

 

 

T

 

Taekwondo

Barry Taekwondo Club

Brian Jones

01656 862237

masterjonesbhwta@aol.com

 

Llantwit Major Taekwondo

Master Paul Jones

07966 171840

pauljonestaekwonmudo@hotmail.com

 

Penarth Taekwondo

Vicky Phillips

07843 018750

toria56.vp@gmail.com

 

Taekwon-Do Momentum

Graham Beckwith

07543 574351

gjbeckwith@googlemail.com

 

Tennis

Barry Athletic Tennis Club

Gwybodaeth cyswllt i gadarnhau

Am fwy o wybodaeth, cystwlltwch â Swyddog Byw'n Iach:

01446 704820

 

 

Barry Community Tennis Club

Penny Mickelson

07816311263

penny@valetenniscademy.co.uk

 

Cowbridge Tennis Club

Richard Owen

07974 770689

dickyowen@btinternet.com

 

Llantwit Major Tennis Club

Peter Rees

07891 828019

llantwittennis@gmail.com

 

 

Penarth Lawn Tennis Club

Rob Cunningham

07909 987359

info@pltc.org.uk

 

Vale Tennis Academy Limited

Rob Cunningham

07909 987359

robthecoach@valetennisacademy.co.uk

 

 

Windsor Lawn Tennis Club

Rob Wedlake

02920 705348

info@windsorlawntennisclub.org.uk

 

 

Tennis bwrdd

Vale of Glamorgan Table Tennis Academy

George Evans

01446 711297

tanglewoodfive@aol.com

 

 

Trampolinio

VDSF

Emerald Skeete

07722 000921

volumedancesportfitness@mail.com

 

 

Pen y dudalen

 

 

 

Os hoggech wybodaeth bellach am glybiau chwaraeon ym Mro Morgannwg, neu os hoffech gofrestru eich clwb ar ein cronfa ddata, cysylltwch â chroeso.