Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Chwaraeon, Chwarae a Byw Bywyd Iach 

Mae'r Tîm Byw'n Iach yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i greu cyfleoedd chwarae, chwaraeon a gweithgaredd corfforol newydd i breswylwyr o bob oed. 

 

Mae cymryd rhan mewn chwarae, chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn helpu i wella ein hiechyd, yn gwneud inni deimlo'n well ac mae hefyd yn llawer o hwyl! Darganfyddwch fwy am gyfleoedd yn y Fro o fewn Cyfeirio Ymarfer Corff, Datblygu Chwarae a Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol trwy glicio ar y dolenni isod. 

 

Gallwch hefyd edrych ar ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol ym mhob adran isod neu gysylltu â ni:

 

 

 

Runners

Datblygu Chwaraeon

Ein nod yw cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol i wella eu hiechyd a’u lles ym Mro Morgannwg.

 

 Datblygu Chwaraeon

Fun day

Datblygu Chwarae 

Ein nod yw sicrhau bod chwarae'n cael ei gydnabod a'i werthfawrogi yn y Fro am yr effaith gadarnhaol mae’n ei chael ar fywydau plant a phobl ifanc.

 

 Tîm Chwarae'r Fro

 

Exercise Group

Atgyfeirio Ymarfer Corff

Mae'r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn helpu i wneud gweithgarwch corfforol yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg.

 

Atgyfeirio Ymarfer Corff

 

 

Haf o Hwyl 2022

 

Roedd yr Haf o Hwyl yn rhaglen llawn hwyl o chwarae rhydd, chwaraeon a gweithgareddau diwylliannol, a gyflwynwyd rhwng Gorffennaf a Medi 2022. Roedd wedi’i hanelu at blant a phobl ifanc hyd at 24 oed a’u teuluoedd i gefnogi lles meddyliol, cymdeithasol a chorfforol o blant a phobl ifanc, gan eu helpu i barhau i wella o gyfyngiadau Covid y ddwy flynedd ddiwethaf. Wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru, roedd y rhaglen hefyd eisiau cefnogi teuluoedd yr effeithiwyd arnynt gan yr argyfwng costau byw trwy ddarparu gweithgareddau am ddim dros wyliau'r haf. Cyrhaeddodd y rhaglen nifer fawr o blant a phobl ifanc a gafodd lawer o HWYL a dod yn fwy actif!

 

Roedd mwy na 147 o wahanol weithgareddau ar gael ar draws 946 o sesiynau a digwyddiadau gwahanol mewn 23 o wahanol drefi a phentrefi yn y Fro. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys chwarae, chwaraeon, celf, crefftau, gweithgareddau awyr agored, Ardaloedd Ymlacio, digwyddiadau Hwyl i’r Teulu, Ffototonau, teithiau cerdded, sgiliau syrcas, tylino babanod, gweithdai radio, sioeau theatr byw, dangosiadau sinema, gweithdai natur, gweithdai ysgrifennu/barddoniaeth, chwarae meddal, coginio, compostio ffrwythau, ymhlith llawer o rai eraill. Cliciwch ar yr adroddiad isod i ddarganfod mwy am y rhaglen.

 

Haf o Hwyl Adolygiad 2022

Haf O Hwyl 2022 Talgrynnu fideo