Chwaraeon a Chwarae

Rydym eisiau cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon a chwarae i wella eu hiechyd a lles.    

 

Drwy weithio ag ystod o bartneriaid rydym yn creu gweithgareddau newydd ac yn datblygu gweithgareddau presennol i bobl o bob oed ym Mro Morgannwg.

 

 

Hooked-on-Sport-logo

Canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgolion 2018

Cynhaliwyd yr arolwg hwn yn ystod tymor yr haf 2018. Mae’r adroddiad isod yn cyflwyno canlyniadau Bro Morgannwg, gan ddarparu tystiolaeth o lesiant disgyblion yng nghyd-destun eu haddysg gorfforol, chwaraeon allgyrsiol a gweithgareddau cymunedol, gan ganolbwyntio ar y pedwar canlyniad llesiant a nodwyd yn Fframwaith Arolygu Estyn ar gyfer Ysgolion yng Nghymru.

 

 

Am wybodeath ar gofal plant, gweithgareddau a cymorth teulu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd y Fro.

 

Dewis Cymru Logo Welsh