Chwaraeon, Gweithgareddau Corfforol a Chwarae 

Ein nod yw cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon, gweithgarwch corfforol a chyfleoedd chwarae, i wella eu hiechyd a’u lles.    

 

Rydym yn arwain y gwaith o ddatblygu cynllun Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol y Fro ac yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i ddatblygu gweithgareddau presennol ymhellach a chreu rhai cwbl newydd i drigolion o bob oedran. 

 

Mae hyn yn ein helpu i weithio tuag at weledigaeth y Fro o greu 'cymunedau mwy actif ar gyfer dyfodol iachach' a'r weledigaeth ar gyfer Chwaraeon yng Nghymru lle gall pawb fwynhau chwaraeon am oes.     

 

I gael gwybod mwy am ein prosiectau neu i drafod prosiect yr hoffech ei ddatblygu, cysylltwch ag un o aelodau'r tîm.

 

 

 

Hooked-on-Sport-logo

Canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgolion 2018

Cynhaliwyd yr arolwg hwn yn ystod tymor yr haf 2018. Mae’r adroddiad isod yn cyflwyno canlyniadau Bro Morgannwg, gan ddarparu tystiolaeth o lesiant disgyblion yng nghyd-destun eu haddysg gorfforol, chwaraeon allgyrsiol a gweithgareddau cymunedol, gan ganolbwyntio ar y pedwar canlyniad llesiant a nodwyd yn Fframwaith Arolygu Estyn ar gyfer Ysgolion yng Nghymru.

 

 

Am wybodeath ar gofal plant, gweithgareddau a cymorth teulu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd y Fro.

 

Dewis Cymru Logo Welsh