Chwaraeon a Chwarae

Rydym eisiau cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn cyfleoedd chwaraeon a chwarae i wella eu hiechyd a lles.    

 

Drwy weithio ag ystod o bartneriaid rydym yn creu gweithgareddau newydd ac yn datblygu gweithgareddau presennol i bobl o bob oed ym Mro Morgannwg.

Dinosaur-PlayChwarae

Creu cyfleoedd chwarae o dan do ac yn yr awyr agored i blant 4–11 oed ym Mro Morgannwg.

 

 

Gwahoddir ceisiadau yn awr i Gynllun Academi Chwaraeon Bro Morgannwg a Legacy Leisure.

 Mae’r cynllun yn cynnig cyfle i rai ag addewid mewn chwaraeon elit i ddefnyddio cyfleusterau perthnasol am ddim. 

 

Mae 10 lle ar gael yn y cynllun a rhaid i ymgeiswyr fodloni rhai meini prawf penodol

  • Rhaid byw ym Mro Morgannwg 
  •  Rhaid cyfranogi mewn camp sy’n cael ei chydnabod gan Chwaraeon Cymru sy’n gysylltiedig â bwrdd llywodraethu cydnabyddedig 
  • Rhaid bod wedi cyrraedd statws carfan Cymru neu genedlaethol, wedi cynrychioli eu gwlad y flwyddyn flaenorol a’i bod yn bosibl y cânt chwarae’n rhyngwladol yn y 12 mis a ganlyn

Os ydych yn teimlo eich bod yn bodloni’r meini prawf ac y byddech yn elwa o fod yn aelod o’r Academi Chwaraeon, cysylltwch â Karen Davies trwy e-bostio KJDavies@valeofglamorgan.gov.uk 

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 5 Rhagfyr 2019.                         Ffurflen Gais

 

 

 

 

Hooked-on-Sport-logo

Canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgolion 2018

Cynhaliwyd yr arolwg hwn yn ystod tymor yr haf 2018. Mae’r adroddiad isod yn cyflwyno canlyniadau Bro Morgannwg, gan ddarparu tystiolaeth o lesiant disgyblion yng nghyd-destun eu haddysg gorfforol, chwaraeon allgyrsiol a gweithgareddau cymunedol, gan ganolbwyntio ar y pedwar canlyniad llesiant a nodwyd yn Fframwaith Arolygu Estyn ar gyfer Ysgolion yng Nghymru.

 

Mae’r adroddiad hwn yn Saesneg yn unig.

 

 

Am wybodeath ar gofal plant, gweithgareddau a cymorth teulu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd y Fro.

 

Dewis Cymru Logo Welsh