Chwaraeon a Chwarae

Gweithgareddau chwaraeon a chwarae ym Mro Morgannwg

 

Arolwg Chwarae Bro Morgannwg

 

Llywodraeth Cymru wedi pasio deddf sydd yn golygu bod pob cyngor yng Nghymru yn gorfod cynnal ymchwiliad i weld faint o amser a lle sydd gan blant yn yr ardal i chwarae a chymdeithasu.


Trwy lenwi’r arolwg hwn byddwch yn helpu i greu darlun o sut mae plant yn chwarae yng Nghonwy. Yna byddwn yn defnyddio'r wybodaeth i ddod o hyd i ffyrdd o amddiffyn a gwella'r amser a gofod sydd gan blant i chwarae neu gymdeithasu.

 

Arolwg Chwarae Bro Morgannwg

 

Ein nod yw cynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar gyfleoedd chwaraeon a chwarae i wellau hiechyd a’u llesiant. Drwy gydweithio ag amrywiaeth o bartneriaid, rydyn ni’n sefydlu gweithgareddau newydd ac yn datblygu’r rhai cyfredol i blant a phobl ifanc ym Mro Morgannwg. 

 

 

Digwyddiadau a Gweithgareddau   

 

 

Dinosaur-PlayChwarae

Creu cyfleoedd chwarae o dan do ac yn yr awyr agored i blant 4–11 oed ym Mro Morgannwg.

 

 

Hooked-on-Sport-logo

Canlyniadau Arolwg Chwaraeon Ysgolion 2015

Cynhaliwyd yr arolwg hwn yn ystod tymor yr haf 2015. Mae’r adroddiad isod yn cyflwyno canlyniadau Bro Morgannwg, gan ddarparu tystiolaeth o lesiant disgyblion yng nghyd-destun eu haddysg gorfforol, chwaraeon allgyrsiol a gweithgareddau cymunedol, gan ganolbwyntio ar y pedwar canlyniad llesiant a nodwyd yn Fframwaith Arolygu Estyn ar gyfer Ysgolion yng Nghymru.

 

Mae’r adroddiad hwn yn Saesneg yn unig.

 

 

Am wybodeath ar gofal plant, gweithgareddau a cymorth teulu cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd y Fro.

 

Dewis Cymru Logo Welsh