Chwaraeon Anabledd

Mae cynllun Chwaraeon Anabledd Cymru wedi ei sefydlu ar y cyd gan Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru a 22 o awdurdodau lleol.  

 

Child on tricycleMae Simon Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru, yn hyrwyddo chwaraeon cymunedol a gweithgareddau corfforol o safon i bobl ag anabledd, ac yn eu helpu â pherfformiad, hyfforddiant a gwirfoddoli. 

 

  • Creu clybiau newydd a gwella clybiau chwaraeon anabledd cyfredol
  • Cynnig cyngor a chefnogaeth proffesiynol
  • Cynyddu nifer y bobl ag anabledd sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon
  • Gwella safon a chynyddu nifer yr hyfforddwyr
  • Cydweithio’n glòs â Rheolydd Perfformiad Cenedlaethol y Gynghrair
  • Creu cyfleoedd newydd a datblygu cyfleoedd cyfredol i bobl ag anabledd gystadlu mewn chwaraeon ar lefel leol, rhanbarthol a chenedlaethol

 


Nod Chwaraeon Anabledd Cymru yw datblygu cyfleoedd chwaraeon o safon. Mae ein Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae yn cydweithio â’r Gynghrair i adnabod unigolion dawnus a allai fod yn berfformwyr cystadeuol. Wrth weithio ar lefel sylfaen, gallwn nodi potensial ac yna cysylltu â’r Swyddog Datblygu perthnasol, a fydd yn medru rhoi cyngor ar  y cyfleoedd hyfforddi perthnasol

 

Beach wheelchair

Cadeiriau Olwyn Traeth

Mae cadeiriau olwyn aml-ddefnydd ar gael yn Ynys y Barri, sy’n cynnig cyfle i ymwelwyr fynd i lawr i’r traeth yn ddiogel.

 

Cadeiriau Olwyn Traeth

 

Disability-Sports-Wales-logo

Achrediadau Insport

Mae Chwaraeon Anabledd Cymru wedi creu cynlluniau Insport i gefnogi partneriaid wrth iddynt ddatblygu darpariaeth, cyfleoedd ac arferion cynhwysol i sicrhau bod pobl ag anabledd yn cael mynediad i’r lefel o gyfranogaeth/perfformiad maent yn awyddus i’w chyrraedd.  

 

Rydyn ni wedi cyrraedd achrediad Efydd Insport ac rydyn ni’n gweithio at lefel Arian. Mae’r Tîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae hefyd yn helpu clybiau lleol i gyflawni achrediad. Dyma lefelau achrediad Insport cyfredol y clybiau isod:

  • Arian: Karate Shotokan
  • Efydd: Motion Control Dance, LS Haven Target Club, Karate Jutso Kai Penarth, Boccia Rollers, Clwb Gymnasteg Penarth, Golff y Gemau Olympaidd Arbennig, Caiacio’r gemau Olympaidd Arbennig
  • Rhuban: Pêl-rwyd Iau Red Dragon, Clwb Pêl-droed Anabledd y Barri, Clwb Tennis Lawnt Windsor Penarth, Clwb Nofio Anabledd Barry Beavers 

 

Child throwing foam rocket

Gwirfoddoli

Mae’n bosibl ennill cymwysterau chwaraeon, cael profiad gwaith gwerthfawr ac yn fwy na dim, cael hwyl, wrth wirfoddoli. 

 

Mae cyfleoedd niferus ar gael i helpu ledled y Fro drwy hyfforddi, cynorthwyo hyfforddwyr, eistedd ar bwyllgor clwb neu dderbyn ffioedd aelodaeth mewn sesiynau. Gallwch roi cymaint neu gyn lleied o amser ag sy’n gyfleus i chi. Rydyn ni’n gwerthfawrogi pob cyfraniad.

 

Mae chwaraeon anabledd yn dibynnu ar wirfoddolwyr i gynnal nifer o’r gweithgareddau y gall pobl ag anabledd gymryd rhan ynddynt, felly os oes gennych amser i’w gynnig i helpu plant ag anabledd yn y Fro i roi cynnig ar wahanol gampau, buasai’r tîm yn ddiolchgar. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli o fewn y cynllun chwaraeon anabledd, cysylltwch â Simon Jones, Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru: 

    


Disability Sport Wales    British Wheelchair Sports    Sport Wales

 

RNIB    Wales Council for the Blind     Wales Council for the Deaf    

 

Welsh Sport Association     British Paralympics Association    British Blind Sport    Cerebral Palsy Sport