Cyd Cymru

Mae pobl ar draws Prydain yn gweld buddion mwy drwy newid a chasglu eu hynni gyda’i gilydd, gan arbed rhwng £60 a £250 y cartref y flwyddyn.

 

Cyd Cymru

Mae cynghorau Bro Morgannwg a Chaerdydd, gyda chefnogaeth awdurdodau lleol eraill a chymdeithasau tai ar draws Cymru, wedi lansio "Cyd Cymru".

Mae Cyd Cymru'n darparu cyfle i newid y ffordd rydym yn prynu ein hynni, yn symleiddio system prisiau cymhleth ac yn anelu at fynd i'r afael â phrisiau tanwydd sy’n codi wrth i’r gaeaf ddod.

 

Mae Cyd Cymru'n gynllun newid ar y cyd ar lefel Cymru gyfan. Ble bynnag rydych yng Nghymru, os byddwch yn cofrestru ac yn newid eich cyflenwr ynni gallech weld y buddion.

 

Po fwyaf o bobl sy'n cofrestru, po fwyaf o ddisgowntiau y gallwn eu negodi.

 

Y ffordd y mae’r broses yn gweithio

Does dim rhaid i chi newid cyflenwr a chi fydd biau’r dewis ynglŷn â ph'un a ydych am newid neu beidio. 

   

Y broses:

 

1. Cofresgtru: Y cam cyntaf yw cofrestru'ch diddordeb, gan ddarparu cymaint o fanylion am eich defnydd o ynni â phosibl. Gallwch wneud hyn ar-lein neu dros y ffôn.

 

2. Arwerthiant Ynni: Bydd arwerthiant yn digwydd pan ofynnir i gyflenwyr Ynni roi eu pris gorau i'r rhai sydd wedi cofrestru i fod yn rhan o'u cynllun.

 

3. Cynnig cyfradd newydd: Bydd y cynllun yn cysylltu â chi gyda chynnig personol wedi’i gyfrifo i chi, yn seiliedig ar y wybodaeth rydych wedi’i darparu.

 

4. Rydych yn penderfynu newid: Os ydych yn derbyn y cynnig, byddwch yn cael helpu i newid i’r pris newydd rhatach.

 

5. Bydd ein partner, llionell gymorth ynni, yn eich cynorthwyo i wneud y newid.

 

Cofrestru

I gofrestru ewch i wefan Cyd Cymru:

 

Cofrestru Ar-lein

 

I gael rhagor o awgrymiadau ar arbed ynni ewch i Wefan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni.