12 Heritage View, Llanilltud Fawr * Dan Gynnig *

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun?

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

 • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig, gyda Chartrefi Harmoni yn Unedig Cymru, tŷ  tair ystafell wely yn Llanilltud Fawr fel rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae hwn yn eiddo ail-werthu. Band Treth y Cyngor yw D

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd

 • Lolfa

 • Cegin 

 • Toiled i lawr y grisiau

 • Tair Dwy ystafell wely

 • Ystafell ymolchi

 Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo. 

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £168,000 (y pris 100% yw £240,000)

 

Mae’n hanfodol fod gennych Forgais o ran Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 • Brynwyr tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Gyda blaendal
 • Rhoddir blaenoriaeth ar gyfer cysylltiad lleol

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

Aspire-2own logo

 Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.