Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

18 Wrinstone Drive, Y Wenfô * Dan Gynnig *

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun?

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

 • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Mae Tai Wales & West ac Aspire 2 Own yn cynnig cartref pâr wedi'i gyflwyno'n dda ac sy'n cynnwys tair ystafell wely yn ardal boblogaidd Gwenfô.

 

Mae hwn yn eiddo ail-werthu gyda sgôr EPC o B.

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd ac Ystafell Gotiau

 • Lolfa

 • Cegin wedi'i ffitio'n llawn

 • Ystafell ymolchi

 • Dwy Ystafell Wely

 • Trosi llofft gyda 3edd ystafell wely

 • Gardd gefn wedi'i thirlunio

 

Mae hwn yn gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael troed ar yr ysgol eiddo.

 18 wrinstone drive

 

Llyfryn Eiddo 

 

Cynigir yr eiddo hwn i'w ail-werthu am 70% o werth y farchnad £182,000 (pris 100% £260,000).

 

Mae’n hanfodol fod gennych Forgais o ran Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 • Bod â chysylltiad lleol
 • Byddwch yn brynwr tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Cael mynediad i flaendal

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi cofrestru ar gyfer cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais:

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.