Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

63 Rhoose Way, Rhws *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Cyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am bris fforddiadwy

 • Ydych chi'n brynwr tro cyntaf sydd eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun?

 • Methu fforddio prisiau'r farchnad?

 • Peidiwch ag edrych ymhellach, gallai perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig gyda Tai Wales & West, cartref dwy ystafell wely yn y Rhws fel rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae hwn yn eiddo ail-werthu gyda sgôr EPC o B.

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd ac Ystafell Gotiau

 • Lolfa

 • Cegin wedi'i ffitio'n llawn

 • Ystafell ymolchi

 • Dwy Ystafell Wely

 • Gardd gefn wedi'i thirlunio

Mae hwn yn gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael troed ar yr ysgol eiddo.

 

 

Property Brochure

 

Cynigir yr eiddo hwn i'w ail-werthu am 70% o werth y farchnad £147,000 (pris 100% £210,000).
 
Mae’n hanfodol bod gennych Forgais Mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i symud eich llog ymlaen, ar ôl gweld.
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i drefnu gwylio, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 • Byddwch yn brynwr tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Cael mynediad i flaendal
 • Bod â chysylltiad â'r ardal leol

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais:

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.