Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

73 Railway Road, Rhoose

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei godi mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy.

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Does dim gofyn mynd dim pellach, gall fod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig gyda Tai Wales & West, cartref tair ystafell wely yn y Rhws fel rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.
 
Mae hwn yn eiddo ail-werthu gyda sgôr EPC o B.

 

Mae'r llety yn cynnwys: 

 • Cyntedd a'r Ystafell Gotiau

 • Lolfa

 • Cegin

 • Bathroom

 • Tri Ystafell Wely

 • Gardd gefn wedi'i thirlunio

 • Dau Le Parcio Dynodedig

Cynigir yr eiddo hwn i'w ail-werthu am 70% o werth y farchnad am £154,000 (pris 100% £220,000).

 

Llyfryn Eiddo

 

 

Mae’n hanfodol fod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 • Bod â chysylltiad lleol 
 • Byddwch yn brynwr tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Cael mynediad i flaendal

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi cofrestru ar gyfer cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais:

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.