Cost of Living Support Icon

9 Well Walk, Sain Tathan *Dan Gynnig*

 

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf sy’n dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

   

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Mae’n bleser gan Gyngor Bro Morgannwg gynnig ar y cyd â Chymdeithas Tai Unedig Cymru, tŷ dwy ystafell wely yn Sain Tathan fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae hwn yn eiddo i’w ail-werthu gyda sgôr TPY o B.

 

Mae'r eiddo yn cynnwys

 • Cyntedd a Thŷ Bach ar y Llawr Gwaelod

 • Lolfa

 • Cegin

 • Ystafell ymolchi

 • Dwy ystafell wely

 • Gardd gefn

 • Dau le Parcio oddi ar y ffordd yn yr ardd flaen

 

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo. 

 

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £129,500 (y pris 100% yw £185,000)

 

Mae’n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 • Bod â chysylltiad lleol 
 • Byddwch yn brynwr tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Cael mynediad i flaendal

Sylwer: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais: 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.