Canol Ardal Glannau’r Barri **Dan Gynnig**

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Barry Waterfront District Centre

Mae’r eiddo hwn sy’n cael ei werthu am yr eildro yn gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.  

 

Fflat 2 Ystafell Wely - GDDG

£95,480 (70% o bris y prisiad)

Mae’r Tâl Gwasanaeth bellach wedi ei gadarnhau ar £1036.06 y flwyddyn (mae hyn yn cynnwys y Tâl Ystâd).

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys:

  • Yn prynu am y tro cyntaf 
  • Yn gallu codi morgais ar gyfer gwerth yr eiddo
  • Yn gallu talu blaendal
  • Â chysylltiad lleol

Sylwer: Nodwch fod meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.  

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.