Tŷ Beacon, Glannau Dŵr y Barri (Ailwerthu)

 

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

 

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

 Beacon-house

Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, mae Wales and West yn falch i gynnig tai gyda Fflat llawr ddaear, dwy ystafell wely yn y Barri, yn rhan o'u cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Mae'r cartref yn ddwy flwydd oed ac yn cael ei gynnig i'w werthu gyda lloriau, bleindiau a rhai ffitiadau, gan y perchennog presennol.

 

Mae'r tŷ ailwerthu yma yn gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

Bydd blaendal a chynnig morgais yn angenrheidiol.

 

Beacon-House-Barry

 

Cartref 2 ystafell wely ar werth.

 

£86,800 (70% o werth y farchnad o  £124,000) 

 

I gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu ymweliad, cysylltwch:

 

  • Beth – 029 2041 4092 / Carol – 01446 709433

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf

  • Prynu am y tro cyntaf

  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo

  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol. 

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.