Burdons Close, Gwenfô

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

 

Mae Wales and West, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch o gynnig y tŷ dwy ystafell wely hwn yng Ngwenfô, fel rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel. 

 

Mae’r eiddo hwn sy’n cael ei werthu am yr eildro yn gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.  

 

 

Cartref 2 ystafell wely

£147,000 (70% o werth y farchnad sef £210,000) 

 

Gweld y manylion

 

Bydd ymgeiswyr cymwys:

  • Yn prynu am y tro cyntaf
  • Yn gallu codi morgais ar gyfer gwerth yr eiddo
  • Yn gallu talu blaendal
  • Â chysylltiad lleol

Sylwer: Nodwch fod meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.  

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.