Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cae Ganol, Penarth *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 • Ydych chi'n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn bechen ar eich tŷ eich hun?

 • Ddim yn gallu fforddio prisiau'r farchnad? 

 • Does dim gofyn mynd dim pellach, gall fod perchentyaeth o few cyrraed

 

Mae Newydd Housing mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig tŷ teras-canol dwy ystafell wely ym Mhenarth fel rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Mae'r llety yn cynnwys:

 • Cyntedd

 • Lolfa

 • Cegin / Ystafell frecwast

 • Toiled i lawr y grisiau

 • Dwy ystafell wely

 • Ystafell ymolchi

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo. 

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad £175,000 (y pris 100% yw £250,000)

 

Mae’n hanfodol fod gennych Forgais o ran Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

 • 01446 709433 / 01446 709476

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 • Brynwyr tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.