Gerddi Caerwent, Dinas Powys

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?  

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad? 

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

 

*Dan Gynnig*

Caerwent-Gardens-

Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, mae Harmoni Homes yn falch i gynnig tŷ newydd spon gyda 2 ystafell wely yn Dinas Powys, yn rhan o'u cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

Gweld y manylion

 

Dan gynnig

Plot 38 a 39

2 ystafell wely - Tai pâr ar werth am £150,500

 

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £215,000)

*Dan gynnig*

Plot 56

2 ystafell wely - Tai talcen ar werth am £149,100

 

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £213,000)

Dan gynnig

Plot 55

2 ystafell wely - Tŷ canol rhes ar werth am £147,000

 

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £210,000)

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf 
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.