*Dan gynnig* Cwrt Campbell – Sain Nicolas

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

 

Mae Newydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig dai newydd gyda dwy ystafell wely yn Sain Nicholas fel rhan  o gynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr  tro cyntaf berchen ar gartref.

 

St Nicholas homes

 

* Dan gynnig* Rhif 8 - Cartref 2 ystafell wely

£185,500 (70% o bris y farchnad)

 

Byddwch yn berchen yn gyfreithiol ar 100% o’r eiddo gan dalu 70% o werth y farchnad drwy’r Cynllun Rhannu Ecwiti Perchentyaeth Cost Isel.

 

Mae Rhif 9 nawr wedi'i werthu yn ddarostyngedig i gontract (GDIG).

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

  • Brynwyr tro cyntaf  
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.