Cei Tir y Castell, Barry Waterfront * Dan Gynnig *

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig y cartref dwy ystafell wely yma yn y Barri fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel ar ran y perchennog presennol.

 

Mae llety yn cynnwys:
Fflat dwy ystafell wely yn cynnwys; cegin / ystafell fwyta, ystafell fyw, prif ystafell wely gydag ensuite, ail ystafell wely ac ystafell ymolchi deuluol.


Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad sef £94,500 (y pris cyfan yw £135,000)

 

Mae’n hanfodol fod gennych Forgais o ran Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

  • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

 

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y

Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.   

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.