Cost of Living Support Icon

Eastquay, Glannau’r Barri

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

 

Eastquay, Barry Waterfont

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig ar y cyd â Thai Hafod ddau dŷ 2 ystafell wely ar Lannau’r Barri fel rhan o'n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.

 

Llain 767 *Dan Gynnig*

 

14 Heol y Doc Glanhau

Glannau’r Barri

Dolen diwedd

 

 Tŷ pen 2 ystafell wely

Gwerth 100% - £234,040

Gwerth 70% - £163,828

Llain 768 *Dan Gynnig*

 

13 Heol y Doc Glanhau

Glannau’r Barri

 

Tŷ canol 2 ystafell wely

Gwerth 100% - £229,040

Gwerth 70% - £160,328

 

Taliadau ystâd – £153.92 y flwyddyn

 

Mae gan y ddau eiddo un lle parcio’r un, bydd lawnt yn y gerddi cefn, byddant hefyd yn cynnwys hob, popty ac echdynnwr aer.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys:

  • Yn brynwyr tro cyntaf
  • Yn gallu codi morgais ar gyfer gwerth yr eiddo

  • Â modd o gael blaendal

Sylwer: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae'n rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.