Ffordd Penrhyn, Glannau'r Barri *Dan Gynnig*

Perchnogaeth Cartref Cost Isel: Cyfle gwych i brynu eiddo ailwerthu mewn lleoliad dymunol am bris fforddiadwy

  • Ydych chi'n brynwr tro cyntaf sydd eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun?

  • Methu fforddio prisiau'r farchnad?

  • Peidiwch ag edrych ymhellach, gallai perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd

Mae Cymdeithas Tai Hafod mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig ailwerthu fflat Llawr 1af dwy ystafell wely yn y Barri fel rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.
 
Mae llety yn cynnwys:
 
Cyntedd Mynediad
Cegin
Ardal fyw
Ystafell ymolchi
Prif Ystafell Wely
En-Suite
Ystafell wely dau
 
Mae gan yr eiddo le parcio wedi'i ddyrannu ac mae tua 121 o flynyddoedd yn weddill ar y brydles. Mae tâl gwasanaeth blynyddol yn daladwy.
 
Mae hwn yn gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael troed ar yr ysgol eiddo.

 

 

Cynigir yr eiddo hwn i'w ail-werthu am 70% o werth y farchnad £101,500 (pris 100% £145,000) Mae'n hanfodol bod gennych Forgais mewn Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr sy'n barod i symud eich llog ymlaen. , ar ôl gwylio.
 
Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i drefnu gwylio, cysylltwch â:

  • 01446 709433 / 01446 709476

 

Mae meini prawf cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Bod â chysylltiad lleol
  • Byddwch yn brynwr tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Cael mynediad i flaendal

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, manylir ar y rhain yn y Cwestiynau Cyffredin.

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch ag anghofio, cyn gwneud cais am eiddo bydd angen i chi cofrestru ar gyfer cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu'r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais:

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd Perchentyaeth Cost Isel eraill.