44 Gibbonsdown Rise, Y Barri

Rydym yn falch o gynnig ar werth yr eiddo dwy ystafell wely hwn yn y Barri ar sail rhannu ecwiti 76.16%. 

 

Gibbonsdown Rise

 

Mae’r eiddo hwn yn cynnwys:

  • Lolfa helaeth

  • Cegin/ystafell fwyta

  • Ystafell gotiau ar y llawr gwaelod 

  • Ystafell ymolchi maint teulu 

 

Ar y llawr gwaelod, mae’r gegin yn cynnwys ffwrn drydan fewnosod â gwyntyll, pentan nwy a chwfl cwcer. Mae’r lolfa ym mlaen yr eiddo gyda’r gegin yn y cefn lle mae’n elwa o ddrws sy’n agor ar ardd sy’n arwain at gyfleusterau parcio y tu cefn i’r eiddo  

 

Ar y llawr cyntaf, mae’r ddwy ystafell wely yn rhannu’r ystafell ymolchi fodern maint teulu. Mae perchentyaeth cost isel yn cynnig dewis arall ardderchog i rentu’n breifat ac mae’n bosib cael 100% o’r ecwiti yn eich cartref ar adeg ddiweddarach. 

 

Bydd ein tîm yn hapus trafod manylion rhannu ecwiti â chi, sef dewis prynu sy’n helpu prynwyr tro cyntaf sy’n cael anhawster prynu cartref ar y farchnad agored er mwyn cael troed ar yr ysgol eiddo.

 

harmonihomes.com