Golwg Y Mor, Rhws *Dan gynnig*

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

 

Golwg-y-mor-Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, mae Tai Wales & West yn falch i gynnig tai newydd spon gyda 2 a 3 ystafell wely yn Rhws, yn rhan o'u cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

*Dan gynnig*

Plot 214 a 216

2 ystafell wely - canol rhes

 

£115,000 (70% o werth y farchnad)

*Dan gynnig*

Plot 213

2 ystafell wely - canol rhes

 

£120,050 (70% o werth y farchnad)

*Dan gynnig*

Plot 167 & 170

2 ystafell wely - pen rhes

 

£116,900 (70% o werth y farchnad)

 

 

 

*Dan gynnig*

Llain 161 a 162

Tŷ pâr 3 ystafell wely ar werth

 

£130,200 (70% o werth y farchnad)

 

 

*Dan gynnig*

Llain 168 a 169 

2 ystafell wely - canol rhes

 

£115,500 (70% o werth y farchnad)

 

I gofrestru eich diddordeb, cysylltwch â Beth Christofides, Swyddog Gwerthu Preswyl yn Nhai Wales & West ar 

  • 02920 414092

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.