Gwêl yr Ynys, Y Sili *Dan Gynnig*

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun?

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

 

Wales-and-West-Housing-Association-logoMae Wales and West Housing, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch o gynnig cartrefi dwy a their ystafell wely newydd sbon yn y Sili, yn rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.  

  

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

*Dan Gynnig* Plot 90, 92, 100 & 102, Tai 2 ystafell wely, diwedd teras.  

£151,900 (70% o'r prisiad)

 

Yn elwa o ddwy ystafell wely, ystafell gotiau lawr grisiau, parcio oddi ar y ffordd a chynllun agored.

 

 

*Dan Gynnig* Plot 91 & 100, tai 2 ystafell wely diwedd teras

£148,400 (70% o'r prisiad)

 

Yn elwa o ddwy ystafell wely, ystafell gotiau lawr grisiau, parcio oddi ar y ffordd a chynllun agored

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.   

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.