Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Gwêl yr Ynys, Y Sili

 

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun?

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

 

Wales-and-West-Housing-Association-logoMae Wales and West Housing, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch o gynnig cartrefi dwy a their ystafell wely newydd sbon yn y Sili, yn rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.  

  

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

Mae'r eiddo canlynol bellach ar werth: -


4 tŷ 2 ystafell wely o £170,100 – pris o 70%. *Dan Gynnig*

2 x tŷ 3 llofft £210,000 – pris 70%. *Dan Gynnig*

 

Llyfryn 2 Wely

 

Polisi Gosod a Gwerthu

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.   

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.