Heol Hartrey, Dinas Powys 

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun?

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

Mae United Welsh Housing Association, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch i gynnig  cartrefi dwy ystafell wely yn y Ddinas Powys, yn rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.  

 

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

There are no images in the search content table for folder: 26653

 

Cynigir yr eiddo hwn i’w ailwerthu am 70% o bris y farchnad sef £164,500 (y pris cyfan yw £235,000)

 

Mae’n hanfodol fod gennych Forgais o ran Egwyddor yn barod a digon o arian ar gyfer y blaendal, ynghyd â chyfreithiwr yn barod i weithredu ar eich rhan, ar ôl gweld yr eiddo.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach ac i wneud trefniadau i weld yr eiddo, cysylltwch â:

  • 01446 709433 / 01446 709476
  • housingstrategy@valeofglamorgan.gov.uk

 

Mae meini prawf o ran cymhwysedd yn berthnasol.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Be a first time buyer
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.  

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire to Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.