Heritage Gate, Llanilltud Fawr

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

 

Heritage gate homes

 

Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, mae Harmoni Homes yn falch i gynnig tai newydd spon yn Llanilltud Fawr, yn rhan o'u cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

*Dan Gynnig* Plot 110

 

Tai canol rhes ar werth am £115,500

 

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £165,000)

 

Gweld y manylion

*Dan Gynnig* Plot 108, 111, 129 a 131

 

Tŷ talcen ar werth am £150,500

 

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £215,000)

 

Gweld y manylion

 

* Dan Gynnig* Plot 33 (Dan gynnig) a 34

 

Tŷ pâr ar werth am £168,000

 

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £240,000)

 

Gweld y manylion

*Dan Gynnig* Plot 130

 

Tŷ canol rhes ar werth am £143,500

 

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £205,000).

 

Gweld y manylion

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.