Orchid Meadows, Gwenfô *Dan gynnig*

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref? 

 • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Gyda ni, gall perchtyaeth fod yn bosibl.

 Orchid-Meadows

 

Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, mae Tai Wales & West yn falch i gynnig tŷ newydd spon gyda tair ystafell wely yn Wenfô, yn rhan o'u cynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

*Dan gynnig* 3 ystafell wely (pen rhes)

£182,000 (70% o £260,000)

 • 2 le parcio

 • Tŷ bach lawr llawr

 • Gwres canolog nwy

 • Lleoliad cul-de-sac

 • Mynediad ochr i ardd gefn gaeedig llawn

 • Gwarant NHBC 10 blynnedd

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 • Brynwyr tro cyntaf 
 • Prynu am y tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch y ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.