Rhodfa Seabright, Y Barri

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

 • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref? 

 • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad? 

 • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

 

Mae Newydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig chwech o dai newydd gyda dwy ystafell wely yn y Barri fel rhan  o gynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr  tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

Rhodfa-Seabright

2 ystafell wely (pen rhes)

*GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

 • £112,500 (70% o werth y farchnad)

  )

 • 2 le parcio

    

 • Gardd

2 ystafell wely (canol rhes) *GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

 • £108,500 (70% o werth y farchnad)

 • 2 le parcio

 • Gardd

 

2 ystafell wely (canol rhes) 

*GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

 • £108,500 (70% o werth y farchnad)

 • 2 le parcio

   

 • Gardd

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

 • Brynwyr tro cyntaf 
 • Prynu am y tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.