Scholars Park, Dinas Powys **Dan Gynnig**

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun?

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad? 

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd


 Scholars Park twitter card

Ty 3 ystafell wely - eiddo wedi'i hailwerthu

£192,500 (70% pris y farchnad)

 

Mae yna ffi rheoli ystad flynyddol o £42.79 + TAW, yr ystafell wely, y flwyddyn.

 

There are no images in the search content table for folder: 26601

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own.
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.   

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.