Scholars Park, Dinas Powys

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?  

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

 

Mae Cartrefi Harmoni, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch o gynnig cartrefi dwy ystafell a thair ystafell wely newydd sbon yn Ninas Powys, yn rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.

 

Scholars-park  

Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.  Mae’r prisiau o £136,500 i £166,800 ar sail ecwiti 70% wedi ei rannu. 

 

Plot 184 

3 ystafell wely - ar werth am £154,000

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £220,000).

 

Plot 64, 93, 95

2 ystafell wely - ar werth am £140,000

(70% cyfran ecwiti - gwerth ar y farchnad £200,000).

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf  
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.   

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.