Harmoni Homes logoBadgers Brook Rise, Ystradowen - GWERTHWYD

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

 

Ydych chi’n brynwr cyntaf?

Ydych chi am fod yn berchen ar gartref? 

Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad? 

Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

  

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gallu talu blaendal; fel arfer 5-15% o werth yr eiddo.
  • Peidio ag ennill mwy na’r incwm cartref uchaf; £30,000 am ymgeisydd sengl neu £35,000 am gais ar y cyd.

Sylwch: Mae meini prawf cymhwyso a nodir yn y Cwestiynau Cyffredin. 

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn darllenwch yr hysbyseb a chwblhewch ffurflen gais:

 

 

 

Cofrestrwch ag Aspire to Own i gael gwybodaeth am gyfleoedd eraill am Berchentyaeth Cost Isel.