Harmoni Homes logoSutton Chase, Aberogwr

Perchnogaeth Tai Cost Isel: cyfle gwych i brynu tŷ newydd ar ddatblygiad gan Persimmon am bris fforddiadwy

 

Ydych chi’n prynu eich tŷ cyntaf? 

Ydych chi eisiau’ch tŷ eich hun? 

Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? 

Gallai bod yn berchen ar dŷ fod o fewn eich cyrraedd. 

 

5 x Tai 2 ystafell wely - £115,500*

(*70% of bris y farchnad)

 

Yr amodau craidd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus yw: 

  • Eich bod yn cael cysylltiad lleol i Aberogwr/ Saint y Brid
  • Eich bod yn prynu tŷ am y tro cyntaf
  • Eich bod yn medru codi morgais am werth yr eiddo
  • Bod gennych flaendal, fel arfer 5–15% o werth yr eiddo (h.y. tua £4,428–£16,275) 

Nodwch: Defnyddir meini prawf i asesu dilysrwydd. Gwelir y rhain yn yr adran Cwestiynau Cyffredin. 

 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n cyflawni’r meini prawf yn y Polisi Gosod Lleol (Saesneg). Manylwch ar y ffyrdd rydych chi’n cymhwyso ar gyfer y meini prawf yn eglur yn eich ffurflen gais.   

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own (Saesneg) i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.