Harmoni Homes logoMaes Dyfan, Y Barri

Perchnogaeth Tai Cost Isel: cyfle gwych i brynu tŷ newydd ar ddatblygiad am bris fforddiadwy

 

Ydych chi’n prynu eich tŷ cyntaf? 

Ydych chi eisiau’ch tŷ eich hun?

Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? 

Gallai bod yn berchen ar dŷ fod o fewn eich cyrraedd. 

 

1 dŷ teras 2 ystafell wely ar Werth – *GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

£92,400 - 70% o bris y farchnad – £122,000

Yr amodau craidd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus yw: 

  • Bod gennych gysylltiad lleol â Bro Morgannwg
  • Eich bod yn prynu tŷ am y tro cyntaf
  • Eich bod yn medru codi morgais am werth yr eiddo
  • Bod gennych flaendal, fel arfer 5–15% o werth yr eiddo 
  • Nad ydych yn ennill dros y mwyafswm incwm i’r cartref, sef £50,000 i ymgeisydd unigol a £60,000 am ymgeiswyr ar y cyd
Maes Dyfan front

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu un o’r tai yma, llenwch ffurflen gais.

 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.