Harmoni Homes logoParc y Faenor, Penarth 

Perchnogaeth tai cost isel: cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn lleoliad atyniadol am bris fforddiadwy.

 

Ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf? 

Eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun? 

Ddim yn gallu fforddio prisiau'r farchnad?

Dim problem, gall perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd.

 

Cartrefi cost isel newydd sbon ar gael i’w prynu ar sail ecwiti a rennir gyda harmoni homes mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg. Mae perchnogaeth cartref cost isel yn cynnig dull amgen i rentio preifat ac mae’n bosibl caffael 100% o ecwiti eich cartref yn ddiweddarach. 

 

Mae gennym gartrefi dwy ystafell wely ar werth yn Rhodfa’r Morwydd a Chlos y Cadno ym Mharc y Faenor, sy’n lleoliad gwych i weithwyr proffesiynol ifanc a theuluoedd sy’n tyfu.  

 

Llain 17 - *GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

Tŷ canol yn Rhodfa’r Morwyd

£130,900 ar ecwiti a rennir o 70%

Llain 16 a 18 - *GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

Tŷ pen yn Rhodfa’r Morwydd

£133,000 ar ecwiti a rennir o 70%

Llain 52 a 53 - *GWERTHWYD yn amodol ar y contract*

Tŷ pâr yng Nghlos Y Cadno

£133,000 ar ecwiti a rennir o 70%

  

Sully Road Penarth

 

Yr amodau craidd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus yw: 

  • Eich bod yn prynu tŷ am y tro cyntaf
  • Eich bod yn medru codi morgais am werth yr eiddo
  • Bod gennych flaendal, fel arfer 5–15% o werth yr eiddo 

 

Nodwch: Defnyddir meini prawf i asesu dilysrwydd. Gwelir y rhain yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

  

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.