Ocean View, Aberogwr 

Perchnogaeth tai cost isel: cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn lleoliad atyniadol am bris fforddiadwy.

 

6 thŷ 2 ystafell wely ar werth – £112,000* 

(*70% o bris y farchnad – £160,000)

 

Ocean-View-Ogmore

 

Ydych chi’n prynu eich tŷ cyntaf?

Ydych chi eisiau’ch tŷ eich hun?

Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad?

Oes gennych gysylltiad lleol ag Aberogwr?

Gallai bod yn berchen ar dŷ fod o fewn eich cyrraedd.  

 

Yr amodau craidd i fod yn ymgeisydd llwyddiannus yw: 

  • Bod gennych gysylltiad lleol â Gwenfô, yn unol â’r Polisi Gwerthiant Lleol
  • Eich bod yn prynu tŷ am y tro cyntaf
  • Eich bod yn medru codi morgais am werth yr eiddo
  • Bod gennych flaendal, fel arfer 5–15% o werth yr eiddo (h.y. £5,075–£15,225)
  • Nad ydych yn ennill dros y mwyafswm incwm i’r cartref, sef £65,000 i ymgeisydd unigol a £75,000 am ymgeiswyr ar y cyd

Nodwch: Defnyddir meini prawf i asesu dilysrwydd. Gwelir y rhain yn yr adran Cwestiynau Cyffredin.

 

Dyddiad cau mynegiant o ddiddordeb: Dydd Iau 17 Mawrth 2016 

 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n cyflawni’r meini prawf yn y Polisi Gosod Lleol (Saesneg). Manylwch ar y ffyrdd rydych chi’n cymhwyso ar gyfer y meini prawf yn eglur yn eich ffurflen gais.   

 

 

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel