Newydd Housing AssociationReflection at the Quays, Y Barri 

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref? 

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad? 

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

 

There are no images in the search content table for folder: 24301

 

Tŷ pen-teras 2 ystafell wely - GWERTHWYD

£126,000 (70% o Bris ar y Fachnad) 

Eiddo newydd sbon, wedi ei hadeiladu gan Barratt Homes â gwarant 10 mlynedd NHBC.

 

Mae taliadau gwasanaeth yn berthnasol.

 

 

Tŷ 2 Ystafell Wely  Un Talcen  -GWERTHWYD

 

£127,400 (70% o Bris ar y Fachnad) 

Eiddo newydd sbon, wedi ei hadeiladu gan Barratt Homes â gwarant 10 mlynedd NHBC.

 

Mae taliadau gwasanaeth yn berthnasol.

 

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Ymweliadau

Drwy apwyntiadau yn unig â Chymdeithas Tai Newydd, Caerdydd

 

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag  Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.