Wales and West logoNewydd Housing Association

Rhoose Point North, Y Rhŵs

Perchentyaeth Cost Isel a Chartrefi Rhent ar gael   

 

Ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf? 

Eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun? 

Ddim yn gallu fforddio prisiau'r farchnad?

Dim problem, gall perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd.

 

Mewn partneriaeth â Newydd a Tai Wales and West, bydd nifer o gartrefi fforddiadwy ar gael dros y blynyddoedd nesaf.

 

Perchentyaeth Cost Isel

Ar gael ar hyn o bryd:

Tai 3 ystafell wely ar werth - £180,000 (70% o werth y farchnad) £126,000) - Newydd

Rented Properties

Rented properties will be advertised via Homes4U during 2017/2018.

If you would like to be considered for these homes, please join Homes4U.

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn: 

  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal; fel arfer 5-15% o werth yr eiddo  
  • Gyda chysylltiad lleol â’r Rhŵs 
  • Cofrestru gydag Aspire2own 

 

Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sy’n diwallu’r meini prawf yn y Polisi Gosodiadau Lleol. Esboniwch sut rydych yn diwallu meini prawf y polisi hwn yn glir yn eich ffurflen gais.

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

 

Cam 2 yn dod yn fuan!