Harmoni Homes logoLlys Tathana, Sain Tathan 

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n prynu tŷ am y tro cyntaf, Eisiau bod yn berchen ar eich cartref eich hun? 

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau'r farchnad?

  • Dim problem, gall perchnogaeth cartref fod o fewn cyrraedd.

 

kitchen
front room
back room
bathroom

Tai 2 ystafell wely - Plotiau 52-53 Ar gael 

O £102,900 (70% o £147,000)

Plotiau 45-48 and 51 GWERTHWYD (yn ôl cytundeb)

Tai 3 ystafell wely - Plotiau 49 Ar gael 

O £129,000 (70% o £185,000)

58 a 59 GWERTHWYD (yn ôl cytundeb)

 

 

Cartrefi cost isel newydd sbon ar gael i’w prynu ar sail ecwiti a rennir gyda Harmoni Homes mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg. Cartrefi dwy a thair ystafell wely ar gael ar Well Walk a Green Meadow Close yn Llys Tathana.

 

Munudau i ffwrdd o arfordir hyfryd Cymru; yn agos at gysylltiadau trafnidiaeth da ac ysgolion gwych. Mae perchnogaeth cartref cost isel yn cynnig dull amgen i rentu preifat ac mae’n bosibl caffael 100% o ecwiti eich cartref yn ddiweddarach.

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Rhoddir blaenoriaeth i ymgeiswyr sydd â chysylltiad lleol â Sain Athan yn y lle cyntaf.  
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gallu cael gafael ar flaendal 

Noder: Mae meini prawf cymhwyster yn berthnasol, mae’r rhain i’w gweld yn y Cwestiynau Cyffredin.

 

Wedi hynny derbynnir ceisiadau gan ymgeiswyr o ardaloedd ehangach o’r Fro.  Nodwch sut ydych yn diwallu meini prawf y polisi hwn yn glir ar eich ffurflen gais.

front of house

 

Ymgeisio am Eiddo

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais: