Hafod Housing*Dan gynnig* South Haven, Glannau Dŵr y Barri 

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref? 

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?  

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd. 

South Haven Floorplan welsh
South Haven Barry

 

*Dan gynnig* 2 fflat ystafell wely i’w gwethu o £80,500 - Dim ond dau ar ôl

(70% o werth y farchnad, £115,000)

 

Trefnu Ymweliad:

  • 02920 675800

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.