Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

** DAN GYNNIG ** Sycamore Chase, Trebefered

Perchentyaeth Cost Isel: Dyma gyfle gwych i brynu eiddo newydd ei adeiladu mewn lleoliad dymunol am gost fforddiadwy

 

  • Ydych chi’n brynwr tro cyntaf yn dymuno bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? 

  • Ddim yn gallu fforddio prisiau’r farchnad?

  • Yna, mae’n bosibl bod perchentyaeth o fewn cyrraedd

 

 Sycamore Chase

 

   

Mae Cartrefi Harmoni, mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn falch o gynnig cartrefi dwy ystafell a thair ystafell wely newydd sbon yn Trebefered, yn rhan o’n cynllun perchentyaeth cost isel.  


Dyma gyfle gwych i brynwyr tro cyntaf gael eu troed ar yr ysgol eiddo.  Dim ond 1 sydd nawr ar gael. Plot 50, tŷ 3 ystafell wely, ar werth am £175,00000 am cyfran ecwiti 70% (£250,000 pris 100%)

 

Lawr lwytho PDF 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

  • Brynwyr tro cyntaf  
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo


Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais.  

 


Gwneud Cais am Eiddo

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.