Hafod HousingDan gynnig

Tinkinswood, St Nicholas

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref? 

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad? 

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

 

Mae Hafod mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg yn falch o gynnig chwech  o dai newydd gyda dwy ystafell wely yn Sain Nicholas fel rhan  o gynllun perchnogaeth cartrefi cost isel. 

 

Cyfle gwych i brynwyr  tro cyntaf berchen ar gartref. 

 

Tai - 2 ystafell wely:  £147,500

(70% o Bris ar y Fachnad, £225,000)

 

Byddwch yn berchen cyfreithiol ar 100% yr adeilad am 70% o werth y farchnad gan dalu dim rhent.

Tinkinswood St Nicholas

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

  • Brynwyr tro cyntaf 
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

Nodwch: Mae’r meini prawf cymhwysedd a’r polisi Gwerthu Lleol yn berthnasol

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y  Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.