Hafod HousingTrwyn Twsgr, Aberogwr

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

  • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?

  • Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

  • Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd.

 

 

Ty pâr 2 ystafell wely ar werth

£182,000* (70% of market value)

 

Eiddo dwy ystafell wely mewn datblygiad bychan newydd wedi ei leoli ym mhentref arfordirol Aberogwr, Bro Morgannwg. Mae’r eiddo ar gael ar werth, yn ddi-gadwyn. Argymhellir yn gryf y dylid ymweld.

 

Eiddo newydd ei adeiladu, a godwyd gan Waterstone Homes yn manteisio ar warant NHBC gyda’r adeilad yn cynnwys cegin/ystafell fwyta , tŷ bach lawr llawr, ystafell fyw, dwy ystafell wely, tŷ bach ac ystafell ymolchi ar y llawr cyntaf.

 

 

*Pris Llawn ar y Farchnad £260,000, 70% yn hafal â £182,000

Ogmore back of house

 

 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn

  • Brynwyr tro cyntaf
  • Prynu am y tro cyntaf
  • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
  • Gyda blaendal

 

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn prynu’r eiddo hwn, darllenwch yr hysbyseb a chwblhau ffurflen gais. 

 

 

Cofrestrwch gydag Aspire2Own i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd eraill ym maes perchnogaeth tai cost isel.