Dan gynnig - Waterside at the Quays, Glannau Dŵr y Barri -

Perchentyaeth Tŷ Pris Isel: Cyfle gwych i brynu tŷ newydd mewn ardal braf am bris fforddiadwy

 Newydd-HA-Logo---2012

 • Ydych chi’n brynwr cyntaf, Ydych chi am fod yn berchen ar gartref?  

 •  

  Ydych chi’n methu â fforddio prisiau’r farchnad?

 •  

  Gyda ni, gall perchtyaeth fod o fewn cyrraedd

Waterside at the Quays

 

Llain 418 Dan gynnig - tŷ teras diwedd 2 ystafell wely

(70% o werth y farchnad, £112,000)

 

Dadlwythwch Fanylion

 

 • Trefnu Ymweliad

0303 040 1998 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn:

 •    Brynwyr tro cyntaf
 •    Prynu am y tro cyntaf
 • Gallu codi morgais am werth yr eiddo
 • Gyda blaendal

 

Aspire-2own logo

Gwneud Cais am Eiddo

Peidiwch anghofio, cyn ymgeisio i brynu, mae rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Cynllun Aspire2Own

 

 

Register with  Aspire2Own to receive information about other Low Cost Home Ownership opportunities.