Cartrefi sydd Ar Gael Ar Unwaith 

Gwybodaeth ar gartrefi sydd ar gael yn syth bin ym Mro Morgannwg 

 

Loveluck CourtLoveluck Court, Llantwit Major

  • Dwy wely, fflat llawr gwaelod

  • Mae'r eiddo hwn ar gael i unrhyw un dros 55 oed

  • Mae ganddo gawod mynediad gwastad

  • Mae'r gegin a'r ystafell ymolchi wedi'u hailwampio'n ddiweddar

 

I weld, cysylltwch â'r tîm rheoli cymdogaeth: 

  • 029 20673 170 / 07815938413

St GovansSt Govans Close, Y Barri

  • Un gwely fflat llawr cyntaf

  • Mae'r eiddo hwn ar gael i unrhyw un dros 55 oed

 

I weld, cysylltwch â'r tîm rheoli cymdogaeth:

  • 029 20673 170 / 07973714899