Tai Preifat - Polisi Adnewyddu Tai

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn neilltuo miliynau o bunnoedd i helpu perchnogion tai preifat i atgyweirio, addasu a gwella'u cartrefi

 

Mae ariannu, cyngor a chymorth ar gael i bobl gymwys trwy'r Fro. Bydd cymorth yn cael ei dargedu trwy Ardaloedd Adnewyddu a  Grantiau Cyfleusterau Anabledd.

 

 

Map of Windsor Road

Cwblhawyd:

Raglen Adfywio 

Windsor Road 

Cwblhawyd y project adnewyddu dwy flynedd ar Windsor Road, Penarth ar 22 Mawrth 2019

 

Raglen Adfywio Windsor Road

castleland-renewal-logo

Wedi’i gwblhau:

Ardal Adnewyddu Castleland

Cafodd gwaith i adnewyddu’r prosiect yn Castleand eu cwblhau ar 31 Mawrth 2017.

 

Ardal Adnewyddu Castleland

Penarth Renewal Area

Wedi’i gwblhau:

Ardal Adnewyddu Penarth

Mae’r project ardal adnewyddu deng mlynedd ym Mhenarth wedi'i gwblhau ers 31 Mawrth 2011. 

 

Ardal Adnewyddu Penarth