Tai Preifat - Polisi Adnewyddu Tai

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn neilltuo miliynau o bunnoedd i helpu perchnogion tai preifat i atgyweirio, addasu a gwella'u cartrefi

 

Mae ariannu, cyngor a chymorth ar gael i bobl gymwys trwy'r Fro. Bydd cymorth yn cael ei dargedu trwy Ardaloedd Adnewyddu a  Grantiau Cyfleusterau Anabledd.

 

 

Map of Windsor Road

Actif:

Cynllun i Weddnewid Windsor Road 

Mae cynllun yn lle i wella delwedd y ffordd trwy atgyweirio gradd yr unffurfiaeth a’r cysondeb.

 

Windsor Road

castleland-renewal-logo

Wedi’i gwblhau:

Ardal Adnewyddu Castleland

Cafodd gwaith i adnewyddu’r prosiect yn Castleand eu cwblhau ar 31 Mawrth 2017.

 

Ardal Adnewyddu Castleland

Penarth Renewal Area

Wedi’i gwblhau:

Ardal Adnewyddu Penarth

Mae’r project ardal adnewyddu deng mlynedd ym Mhenarth wedi'i gwblhau ers 31 Mawrth 2011. 

 

Ardal Adnewyddu Penarth