Adnewyddu Ardal Penarth

Mae'r cynllun deng mlynedd Ardal Adnewyddu ym Mhenarth yn cael ei gyflawni ar 31 Mawrth 2011.

 

Mae cynllun Ardal Adnewyddu Canol Penarth wedi llwyddo i wyrdroi dirywiad yr ardal a chynnig cyfleoedd i drigolion yn y dyfodol. Mae edrych yn ôl ar y nodau gwreiddiol yn dangos pa mor bell mae'r Ardal Adnewyddu wedi dod yn y deng mlynedd diwethaf a phwysleisio effeithlonrwydd ardaloedd adnewyddu wrth yrru newidiadau.

 

Ardal Adnewyddu Penarth

 

Dyma rai o'r uchelfannau a gyflawnwyd 

  • Lleihau anaddasrwydd tai o 76% i 0%.
  • Gwellwyd 438 o dai trwy Atgyweirio Grŵp (manteisiodd 81% ar y cyfle).
  • Buddsoddwyd dros £15 miliwn mewn Cynlluniau Atgyweirio Grŵp. 
  • Gweithredwyd cynllun effeithlonrwydd ynni ar 370 o gartrefi.
  • Gwariwyd dros £444,000 ar gynlluniau amgylcheddol.
  • Gwariwyd dros £146,000 ar gynlluniau amgylcheddol.

Dangosodd canlyniadau arolwg boddhad cwsmeriaid fod 100% o drigolion yn teimlo fod y cynllun Adnewyddu Ardal yn cyfrannu at welliant yn yr ardal, a 95% yn datgan eu bod yn credu byddai'r gwelliannau'n rhai tymor hir.