Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Adnewyddu Ardal Penarth

Mae'r cynllun deng mlynedd Ardal Adnewyddu ym Mhenarth yn cael ei gyflawni ar 31 Mawrth 2011.

 

Mae cynllun Ardal Adnewyddu Canol Penarth wedi llwyddo i wyrdroi dirywiad yr ardal a chynnig cyfleoedd i drigolion yn y dyfodol. Mae edrych yn ôl ar y nodau gwreiddiol yn dangos pa mor bell mae'r Ardal Adnewyddu wedi dod yn y deng mlynedd diwethaf a phwysleisio effeithlonrwydd ardaloedd adnewyddu wrth yrru newidiadau.

 

Ardal Adnewyddu Penarth

 

Dyma rai o'r uchelfannau a gyflawnwyd 

  • Lleihau anaddasrwydd tai o 76% i 0%.
  • Gwellwyd 438 o dai trwy Atgyweirio Grŵp (manteisiodd 81% ar y cyfle).
  • Buddsoddwyd dros £15 miliwn mewn Cynlluniau Atgyweirio Grŵp. 
  • Gweithredwyd cynllun effeithlonrwydd ynni ar 370 o gartrefi.
  • Gwariwyd dros £444,000 ar gynlluniau amgylcheddol.
  • Gwariwyd dros £146,000 ar gynlluniau amgylcheddol.

Dangosodd canlyniadau arolwg boddhad cwsmeriaid fod 100% o drigolion yn teimlo fod y cynllun Adnewyddu Ardal yn cyfrannu at welliant yn yr ardal, a 95% yn datgan eu bod yn credu byddai'r gwelliannau'n rhai tymor hir.