Map of Windsor RoadCynllun i Weddnewid Windsor Road  

Mae Windsor Road yn ganolbwynt ac yn brif ardal fasnachol tref Penarth.

 

Yn ogystal â bod yn borth i ganol y dref, mae rhan isaf y ffordd, sef yr ardal o gyffordd Barons Court ar hyd Windsor Road trwy Cogan, yn rhoi mynediad i Ganolfan Hamdden Penarth a gorsaf drenau Cogan.

 

Felly mae’r ardal gyhoeddus hon yn elfen bwysig wrth ystyried cyfleoedd economaidd, hamdden a thwristiaeth y dref.

 

Mae blaenluniau rhifau 100-172 a (lle bo’n berthnasol) eu talcenni yn cael eu hadnewyddu ar hyn o bryd gan gynllun gweddnewid a gynhelir gan y Cyngor.

 

Nod y cynllun yw gwella golwg y teras trwy adfer rhywfaint o unffurfedd a chysondeb i’r strydlun.

 

Windsor Road house

Grantiau Gweddnewid

Cynigir Grantiau Gweddnewid i bob perchennog eiddo gan gynnwys perchen-feddianwyr a landlordiaid. 

 

Mae’r grantiau’n hollol AM DDIM heb UNRHYW AMODAU ynghlwm er mwyn annog cynifer o bobl â phosib i gymryd rhan.

 

Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan gwmni lleol o’r enw Pinit Building and Civil Engineering Ltd., a disgwylir ei gwblhau ym mis Mehefin.

 

Bydd y grant yn talu am: 

  • Adnewyddu estyll tywydd ac estyll bondo
  • Adnewyddu systemau dŵr glaw

  • Gro-chwythu’r gwaith cerrig a chwistrellu’r gwaith brics lle nad ydynt wedi’u paentio

  • Glanhau ac ailbwyntio uniadau yn y gwaith cerrig a'r gwaith brics

  • Ailaddurno nodweddion wedi’u paentio
  • Adnewyddu unrhyw ddrysau a ffenestri pren
  • Adnewyddu gorchudd toeon ffenestri bae, estyll tywydd a systemau dŵr glaw

 

 

I gael mwy o wybodaeth am y Cynllun i Weddnewid Windsor Road, cysylltwch â Gareth Warren, Rheolwr Ardal Adnewyddu: