Recycling in a box

Ailgylchu Cymysg

Mae ailgylchu cymysg yn golygu y gall trigolion osod eu holl ddeunydd ailgylchu mewn un cynhwysydd i’w gasglu.

 

Mae casgliadau cyfunol ar waith ymhobman ac eithrio’r Fro wledig.

 

Symudodd y Fro wledig ar system gasglu wedi’i didoli yn Hydref 2019. Caiff yr un newid ei gyflwyno yn ardal y Barri yng Ngwanwyn 2020 ac yna Penarth, Sili a’r cyffiniau o Hydref 2020. 

 

Casgliad: Wythnosol 

 

Gwnewch yn siŵr fod eitemau wrth ochr y ffordd (neu yn eich ardal biniau cymunedol) erbyn 7.00am ar ddiwrnod eich casgliad.  

 

Gwirio eich dyddiadau casgluGwybodaeth ar eich casgliadau


Tanysgrifio ar gyfer negeseuon atgoffa am gasgliadau bin Cofio fy wythnos Anghofio fy wythnos
Cofio'r Wythnos
Anghofio’r wythnos

 

Helpwch ni drwy rinsio poteli, jariau a chaniau cyn eu rhoi ar ochr y cwrbyn, a thynnwch unrhyw gaeadau o boteli plastig, gan fod yr eitemau yma yn mynd trwy broses ailgylchu gwahanol.

 

  • Papur
  • Gwydr
  • Caniau
  • Cardfwrdd
  • Plastig
  • Ffoil glân
  • Caniau erosol gwag
  • Cartonau

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

Ailgylchu A-Y

Blue-recycling-bagBocsys a Rhwyd Ailgylchu

Gellir casglu bocsys o Depo’r Alpau.

 

Gellir gosod rhwydi dros ben y bocs ailgylchu i ddal y deunyddiau yn eu lle pan fydd y tywydd yn wyntog ar ddiwrnod y casgliad.  

 

 

Recycling box with net

Bocsys a Rhwydi Ailgylchu

Gellir casglu bocsys o Depo’r Alpau.